Interior

MULTIHALL

NYNÄSHAMN

En multihall vid hamnen i Nynäshamn.

KTH Arkitektur

Våren 2016

Plan
Interior
Elevations