Exterior

BIBLIOTEK 

STOCKHOLM

Ett bibliotek för Cervantes Institutet i Stockholm. 

KTH Arkitektur

Hösten 2016

Interior
Siteplan
Plan
Sections
Elevations
Konceptdiagram
Utsnitt av fasad